Tin tức

Thông Báo Bảo Trì Cụm Máy Chủ MU Hải Phòng

Xin chào các bạn .
Để hệ thống máy chủ được vận hành ổn định hơn chúng tôi xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ mu Hải Phòng trong vòng 30 phút . Thời gian dự kiến 23h00 đến 23h30 ngày 19/08/2018 . Trong thời gian bảo trì các bạn sẽ không thể đăng nhập vào game . Mong các bạn hết sức thông cảm cho bất tiện này !
BAN QUẢN TRỊ

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top