Tin tức

Những Thay Đổi Cập Nhật Sau Khi Hoàn Tất Bảo Trì

Mu Hải Phòng đã hoàn tất bảo trì nâng cấp hệ thống và có 1 vài điều chỉnh nội dung gameplay.
Chi tiết nội dung thay đổi như sau :
- Tăng max Master 600 cấp độ và 600 điểm
- Thêm Soul vào BC và DV VIP
- Tăng tỉ lệ Drop Option 10%
- Thay đổi phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày ở Tiêu Phí và Nạp Thẻ
Hope

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top