Tin tức

Không nhận chuyển khoản ATM

BQT MUHP xin thông báo
- Không nhận bất cứ hóa đơn Chuyển Khoản nạp Gcent nào kể từ sau thông báo này !
- Kính mong tất cả mọi người chú ý vì bên mình sẽ không giải quyết bất cứ khiếu nại nào nữa !
p/s : BQT MUHP rất muốn tạo sự tiện lợi nhất cho member nhưng vì 1 số bất tiện và ý thức của member nên tạm thời BQT sẽ không tiếp nhận hình thức này nữa . Thân !
- Snow -

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top