Tin tức

Bảo Trì Toàn Bộ Hệ Thống MU Hải Phòng

Chào mọi người ! Để máy chủ ổn định hơn mình xin phép bảo dưỡng máy chủ đến 11:30 hôm nay ...
Trong thời gian bảo trì update sẽ không thể truy cập vào máy chủ

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top