Tin tức

Bảo Trì Máy Chủ 30/12

Chào mọi người !
Mình xin phép bảo trì máy chủ cuối năm để tu sửa lau chùi dọn dẹp !
Thời Gian Hoàn Tất : 12:00 hôm nay
Trong thời gian bảo trì máy chủ Hải Phòng không thể truy cập !

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top