Sự kiện

Tổng Kết Sự Kiện Đua Top Danh Vọng Tháng 9

Đua Top Danh Vọng
(Từ 00h ngày 01-09 đến 24h ngày 30-09)
Có giới hạn reset
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Cấp độ của nhân vật khi Reset càng cao nhận được càng nhiều điểm Danh Vọng
Khi đổi giới tính sẽ mất toàn bộ điểm Danh Vọng trước đó !
Máy Chủ Hải Phòng 1
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
HacMocNhaiNâng Cấp 5 item trang bị lên +13(không bao gồm vũ khí và Wing)
CHIENzBINHNâng Cấp 3 item trang bị lên +13(không bao gồm vũ khí và Wing)
zOneTopz Nâng Cấp 2 item trang bị lên +13(không bao gồm vũ khí và Wing)
Máy Chủ Hải Phòng 2
Top
Phần Thưởng
Chủng Tộc
Ghi Chú
KeCoDoc01 Wing 3 + Luck + 11
First ClassTheo Chủng Tộc
ChimToHP01 Wing 3 + Luck
Soul MasterTheo Chủng Tộc
DKChimTo01 Wing 3
Blade KnightTheo Chủng Tộc
Máy Chủ Hải Phòng 3
Top
Phần Thưởng
Chủng Tộc
Ghi Chú
NaTDT01 Set Item Cấp 7 + Luck + 1 Option +11 Dimension MasterTheo Chủng Tộc
GauEm01 Set Item Cấp 7 + Luck + 1 OptionHight ElfTheo Chủng Tộc
CaVeBuff01 Set Item Cấp 7 + 1 OptionHight ElfTheo Chủng Tộc
Lưu ý :
- Khi Đổi Giới Tính sẽ bị mất toàn bộ điểm Danh Vọng đang có
- Cấp độ nhân vật khi Reset càng cao sẽ nhận được càng nhiều Danh Vọng
- Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Danh Vọng cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
- Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
- Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
Hoàng Tử Tội Phạm

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top