Sự kiện

Tổng Kết Sự Kiện Đua Top Alpha Test Hải Phòng 3

Kết quả sự kiện đua top Alpha Test Hải Phòng 3
* Thời gian : Từ 14h 06-06 đến 24h ngày 08-06
Top
Nhân Vật Đoạt Gỉai
Phần Thưởng
1
MakeUp
500.000 Gcent
2
ChimSay
300.000 Gcent
3
Top1
200.000 Gcent
Lưu ý :
* Phần thưởng Top 123 đã được trao thẳng vào TK
*Top 4 - 10 xin hãy đăng ký tên tài khoản dưới đây:

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top