Sự kiện

Tổng Hợp Các Loại GiftCode

1 : GIFTCODE Treo Avatar FaceBook
GIFTCODEGiải thưởngGhi chú
Treo Avatar FB
Treo Timeline FB
- 50.000.000 Zen
- 5 chaos
- 5 ngọc sáng tạo
- Vé Blood 3 lần
- Vé Devil 3 lần
3 ngày treo tính 1 CODE
2: Giftcode Share Quảng Cáo FaceBook
GIFTCODEGiải thưởngGhi chú
Mã : FBSHARE- 20.000.000 Zen
- 5 Chaos
- 5 Creation
- Đại Quỷ
Kích Hoạt 1 Lần /1 TK
3 : GiftCode Chơi Chim
GIFTCODEGiải thưởngGhi chú
FlappyBirt = 10 Point- 5 Chaos
- 5 Creations
Kích Hoạt 1 Lần /1 TK
GIFTCODEGiải thưởngGhi chú
FlappyBirt = 30 Point- 5 Chaos
- 5 Creations
- 20.000.00 Zen
- 3.000 Gcent +
Kích Hoạt 1 Lần /1 TK
GIFTCODEGiải thưởngGhi chú
FlappyBirt = 50 Point- 10 Chaos
- 10 Creations
- 50.000.00 Zen
- 5.000 Gcent +
Kích Hoạt 1 Lần /1 TK
4: GIFTCODE SMS
GIFTCODEGiải thưởngGhi chú
Mã : HPOP221020- 10.000.000 Zen
- 3 Chaos
- 3 Creation
- 1 Tuần Lộc
Kích Hoạt 1 Lần /1 TK
Chỉ có những người nhận tin Q.cáo mới có code này

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top