Sự kiện

Sự Kiện Đua Top Danh Vọng Tháng 9 !

Đua Top Danh Vọng
(Từ 00h ngày 01-09 đến 24h ngày 30-09)
Có giới hạn reset
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Cấp độ của nhân vật khi Reset càng cao nhận được càng nhiều điểm Danh Vọng
Khi đổi giới tính sẽ mất toàn bộ điểm Danh Vọng trước đó !
Máy Chủ Hải Phòng 1
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1Nâng Cấp 5 item trang bị lên +13(không bao gồm vũ khí và Wing)
2Nâng Cấp 3 item trang bị lên +13(không bao gồm vũ khí và Wing)
3Nâng Cấp 2 item trang bị lên +13(không bao gồm vũ khí và Wing)
Máy Chủ Hải Phòng 2
Top
Phần Thưởng
Ghi Chú
101 Wing 3 + Luck + 11
Theo Chủng Tộc
201 Wing 3 + Luck
Theo Chủng Tộc
301 Wing 3
Theo Chủng Tộc
Máy Chủ Hải Phòng 3
Top
Phần Thưởng
Số Lượng
Ghi Chú
101 Set Item Cấp 7 + Luck + 1 Option +11 1Theo Chủng Tộc
201 Set Item Cấp 7 + Luck + 1 Option1Theo Chủng Tộc
301 Set Item Cấp 7 + 1 Option1Theo Chủng Tộc
Lưu ý :
- Khi Đổi Giới Tính sẽ bị mất toàn bộ điểm Danh Vọng đang có
- Cấp độ nhân vật khi Reset càng cao sẽ nhận được càng nhiều Danh Vọng
- Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Danh Vọng cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
- Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
- Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
Hoàng Tử Tội Phạm

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top