Sự kiện

Sự Kiện Đua Top Danh Vọng Tháng 7 Máy Chủ Hải Phòng 1 và Hải Phòng 2

Đua Top Danh Vọng
(Từ 00h ngày 01-07 đến 24h ngày 31-07)
Có giới hạn reset
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Cấp độ của nhân vật khi Reset càng cao nhận được càng nhiều điểm Danh Vọng
Máy Chủ Hải Phòng 1
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 01 Set Item cấp 8 + Luck + 2 Option (Tự Chọn) +11 Theo Chủng Tộc Đoạt Giải
2 01 Set Item cấp 8 + Luck + 2 Option (Tự Chọn)Theo Chủng Tộc Đoạt Giải
3 01 Set Item cấp 8+ 2 Option (Tự chọn)
Theo Chủng Tộc Đoạt Giải
Máy Chủ Hải Phòng 2
Top
Phần Thưởng
Ghi Chú
1 01 Wing 2,5 + Luck + 01 Option tự chọn
Theo Chủng Tộc
2 01 Wing 2,5 + 01 Option tự chọn
Theo Chủng Tộc
3 01 Wing 2,5 + Luck
Theo Chủng Tộc
Lưu ý :
- Khi Đổi Giới Tính sẽ bị mất toàn bộ điểm Danh Vọng đang có
- Cấp độ nhân vật khi Reset càng cao sẽ nhận được càng nhiều Danh Vọng
- Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Danh Vọng cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
- Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
- Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
Hoàng Tử Tội Phạm

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top