Sự kiện

Sự Kiện Đua Top Danh Vọng Tháng 5 !

Đua Top Danh Vọng
(Từ 00h ngày 01-05 đến 24h ngày 31-05)
Có giới hạn reset
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Cấp độ của nhân vật khi Reset càng cao nhận được càng nhiều điểm Danh Vọng
Máy Chủ Hải Phòng 1
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 01 Cánh cấp 3 + Luck + 1 Option
(Tự Chọn) +11
Theo Chủng Tộc Đoạt Giải
2 01 Cánh cấp 3 + Luck + 1 Option
(Tự Chọn) +9
Theo Chủng Tộc Đoạt Giải
3 01 Cánh cấp 3+ Luck + 1 Option (Tự chọn)
Theo Chủng Tộc Đoạt Giải
Máy Chủ Hải Phòng 2
Top
Phần Thưởng
Ghi Chú
1 01 Wing 2,5 + Luck +9
Theo Chủng Tộc
2 01 Wing 2,5 + Luck
Theo Chủng Tộc
3 01 Wing 2,5
Theo Chủng Tộc
Lưu ý :
- Khi Đổi Giới Tính sẽ bị mất toàn bộ điểm Danh Vọng đang có
- Cấp độ nhân vật khi Reset càng cao sẽ nhận được càng nhiều Danh Vọng
- Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Danh Vọng cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
- Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
- Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top