Sự kiện

Sự Kiện Đua Top Danh Vọng Tháng 4 - 2018

Đua Top Danh Vọng
(Từ 00h ngày 01-04 đến 24h ngày 30-04)
Có giới hạn reset
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Cấp độ của nhân vật khi Reset càng cao nhận được càng nhiều điểm Danh Vọng
Máy Chủ Hải Phòng 1
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
101 Cánh cấp 3 + Luck + 1 Option
(Tự Chọn)
Theo Chủng Tộc Đoạt Giải
201 Cánh cấp 3 + Luck + 1 Option
(Tự Chọn)
Theo Chủng Tộc Đoạt Giải
301 Cánh cấp 3
+ Luck
Theo Chủng Tộc Đoạt Giải
Máy Chủ Hải Phòng 2
Top
Phần Thưởng
Ghi Chú
11 Set Cấp 7 + Luck + 1 Option + 11
(Tự Chọn)
Theo Chủng Tộc
21 Set Cấp 7 + Luck + 1 Option
(Tự Chọn)
Theo Chủng Tộc
31 Set Cấp 7 + 1 Option
(Tự Chọn)
Theo Chủng Tộc
Lưu ý :
- Khi Đổi Giới Tính sẽ bị mất toàn bộ điểm Danh Vọng đang có
- Cấp độ nhân vật khi Reset càng cao sẽ nhận được càng nhiều Danh Vọng
- Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Danh Vọng cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
- Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
- Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top