Sự kiện

Sự Kiện Đua Top Danh Vọng Tháng 2 Máy Chủ Hải Phòng 1

Đua Top Danh Vọng Tháng 2 - 2018
(
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
101 Cánh cấp 3 + Luck + 9
(Tự Chọn)[
Theo Chủng Tộc Đoạt Giải
201 Cánh cấp 3 + Luck
(Tự Chọn)
Theo Chủng Tộc Đoạt Giải
301 Cánh cấp 3
(Tự Chọn)
Theo Chủng Tộc Đoạt Giải
Lưu ý :
- Khi Đổi Giới Tính sẽ bị mất toàn bộ điểm Danh Vọng đang có
- Cấp độ nhân vật khi Reset càng cao sẽ nhận được càng nhiều Danh Vọng
- Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Danh Vọng cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
- Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
- Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
Phần thưởng sẽ được trao từ 3 ~ 5 - 03 - 2018 !
Hoàng Tử Tội Phạm

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top