Sự kiện

Khải Mở MEDUSA ĐẠI CHIẾN 22/11

MEDUSA ĐẠI CHIẾN
Thời Gian : 20:10 hẳng ngày
Địa Điểm : Server 06 - EVENT
Map : Stadium Random Tọa Độ
Phần Thưởng : Item + NL WING 2.5
Trong thời gian tồn tại 1 tiếng nếu MEDUSA không được tiêu diệt thì nhiệm vụ thất bại , MDS sẽ xuất hiện vào lại ngày hôm sau 20:10

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top