Sự kiện

Kết Quả Sự Kiện Đua Top Danh Vọng Tháng 3 - 2018

Đua Top Danh Vọng
(Từ 00h ngày 01-03 đến 24h ngày 31-03-2018)
Có giới hạn reset
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Có Reset Vượt Mức
Cấp độ của nhân vật khi Reset càng cao nhận được càng nhiều điểm Danh Vọng
Máy Chủ Hải Phòng 1
Top
Phần Thưởng
Số Lượng
Ghi Chú
Tha0Vy 01 Cánh cấp 3 + Luck + 11 (theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
(Vĩnh Viễn, có thể giao dịch)
1 Grand Master
LeTung 01 Cánh cấp 3 + Luck +9 (theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
(Vĩnh Viễn, có thể giao dịch)
1 Dimension Master
bolalinh 01 Cánh cấp 3 + Luck (theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
(Vĩnh Viễn, có thể giao dịch)
1 Grand Master
Máy Chủ Hải Phòng 2
Top
Phần Thưởng
Số Lượng
Ghi Chú
ChaosCard 01 Set Cấp 6 + Luck + 1 Option +9 (theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
(Vĩnh Viễn, có thể giao dịch)
1 Grand Master
ThichLaOk 01 Set Cấp 6 + Luck + 1 Option (theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
(Vĩnh Viễn, có thể giao dịch)
1 First Master
BaoDem 01 Set Cấp 6 + 1 Option (theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
(Vĩnh Viễn, có thể giao dịch)
1 First Master
Lưu ý :
- Giải thưởng sẽ được trao vào 1 ~ 5 - 04 - 2018
- Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
- Các bạn vui lòng đăng ký option giải thưởng tại đây và dọn trống thùng đồ chung để nhận giải .
- Các bạn đăng ký nhận giải ngay tại topic này theo mẫu sau:
Máy Chủ: (Hải Phòng 1/ Hải Phòng 2)
Xếp Hạng: (1 hoặc 2 hoặc 3)
Item Nhận Thưởng:
Hoàng Tử Tội Phạm

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top