Sự kiện

Kết Quả Sự Kiện Đua Top Danh Vọng Tháng 12 Máy Chủ Hải Phòng 1

Đua Top Danh Vọng Thánh 12
(Từ 00h ngày 01-12-2017 đến 24h ngày 31-12-2017)
Có giới hạn reset
Có chức năng
Cấp độ của nhân vật khi Reset càng cao nhận được càng nhiều điểm Danh Vọng
Top
Phần Thưởng
Số Lượng
Nhân Vật Đoạt Giai
1 01 Wing 2,5 (theo chủng tộc nhân vật đoạt giải) + Luck + 1 Option tự chọn
(Vĩnh Viễn, có thể giao dịch)
1zNo1z
(Grand Master)
201 Wing 2,5 (theo chủng tộc nhân vật đoạt giải) + Luck
(Vĩnh Viễn, có thể giao dịch)
101St
(Duel Master)
301 Wing 2,5 (theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
(Vĩnh Viễn, có thể giao dịch)
1MayChem
(Blade Master)
Lưu ý :
- Giải thưởng sẽ được trao trong 1-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện .
- Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn .
- Các bạn hãy đăng ký nhận giải thưởng ngay tại topic này .

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top