Sự kiện

Kết Quả Sự Kiện Đua Top Danh Vọng Tháng 11 Máy Chủ Hải Phòng 2 và Hải Phòng 3

Đua Top Danh Vọng
(Từ 00h ngày 01-11 đến 24h ngày 30-11)
Có giới hạn reset
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Cấp độ của nhân vật khi Reset càng cao nhận được càng nhiều điểm Danh Vọng
Khi đổi giới tính sẽ mất toàn bộ điểm Danh Vọng trước đó !
Máy Chủ Hải Phòng 2
Top
Nhân Vật
Phần Thưởng
Ghi Chú
1 JAV1102 01 Set Item Cấp 8 + Luck + 13 + 01 Option
First Class
2 zOneTopz 01 Set Item Cấp 8 + Luck + 9 + 01 Option
Blade Master
3 LaCleon 01 Set Item Cấp 8 + Luck + 01 Option
First Class
Máy Chủ Hải Phòng 3
Top
Nhân Vật
Phần Thưởng
Số Lượng
Ghi Chú
1 Chaien 01 Wing cấp 3 + Luck + Option 1 Blade Knight
2 Bazzo 01 Wing cấp 3 + Luck 1 Magic Gladiator
3 ffffffff 01 Wing cấp 3 1 Muse Elf
Đăng ký nhận thưởng tại topic này theo mẫu sau :
Hoàng Tử Tội Phạm

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top