Sự kiện

Kết Quả Sự Kiện Đua Top Danh Vọng Tháng 11

Đua Top Danh Vọng
(Từ 00h ngày 01-11-2017 đến 24h ngày 30-11-2017)
Có giới hạn reset
Có chức năng
Cấp độ của nhân vật khi Reset càng cao nhận được càng nhiều điểm Danh Vọng
Top
Phần Thưởng
Số Lượng
Nhân Vật Đoạt Giai
1 1 Set item cấp 6 + Luck + 2 Option tự chọn (theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)1DanThuong
(Blade Master)
21 Set item cấp 6 + 2 Option tự chọn (theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)1Milyta
(Hight Elf)
31 Set item cấp 6 + Luck + 1 Option tự chọn (theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)1Dinosaur
(First Master)
Lưu ý :
- Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện .
- Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn .
- Các bạn hãy đăng ký nhận Set item cấp 6 nào ngay tại topic này .

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top