Sự kiện

DeathMap - Cấm Địa Hoàng Gia (PK)

Cấm Địa Hoàng Gia
Sự Kiện PK
Thời Gian : 18/11/2017 21:10
Hướng Dẫn :
-Giết 1 người tương ứng 1 điểm
-Thời gian thi đấu 10 phút
-Sẽ chọn ra 3 Anh Hùng có số điểm cao nhất
-Map : DeathMap
-Server 06
Nội Quy :
- Trong quá trình diễn ra Event vui lòng không khiếu nại
- không chửi bới
- không sỉ nhục đối phương
- Không dùng phần mềm thứ 3
Phần Thưởng :
Hình ẢnhGiải Thưởng Top 1 2 3
30 Ngọc Ước Nguyện
30 Ngọc Tâm Linh
2 Ngọc Hộ Mệnh
20 Ngọc Ước Nguyện
20 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hộ Mệnh
10 Ngọc Ước Nguyện
10 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hộ Mệnh
Sự Kiện Tiếp Theo
Công Thành Chiến (T11 )
Medusa Tấn Công (19/11/2017)
Bang Hội Chiến (Updating)
Team PK (Updating)

Trang

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Top