play video
Xông vào chiến trường
Đóng

Búa Phán Quyết
Ném búa khiến đối phương choáng 3 giây.

Ném Khiên
Phóng khiên về kẻ địch có thể trúng 3 mục tiêu.

Lửa Địa Ngục
Lửa địa ngục bùng cháy thiêu đốt kẻ địch 10 giây.

Hộ Khiên
Sử dụng vòng khiên làm lá chắn hộ thể trong 8 giây.