Top Chủng tộc

Thời gian:

Từ 14h ngày 4-2 đến 24h ngày 5-2

Lưu ý:

1. Không Giới Hạn Reset.
2. Không chức năng Reset Vip , Webshop.
3. Giới Hạn : Khi Reset càng cao Exp nhận được càng thấp.

Giải thưởng:

Chủng Tộc
Phần Thưởng Hình Ảnh
Chiến Binh Set Hỏa Long Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Tiên Nữ Set Kim Ngân Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Phù Thủy Set Ma Thuật Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Đấu Sĩ Set Phong Vũ Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Chúa Tể Set Huyền Thiết Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thuật Sĩ Set Hỏa Thiên Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thiết Binh Set Bạch Hổ Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)